TRANSPORT

​​​​​​​

KAPADORA sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę polegającą na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu odpadów przemysłowych powstających w różnych gałęziach przemysłu. Odpady odbieramy własnym, specjalistycznym transportem o różnej ładowności.

Dysponujemy następującymi pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów:

Hakowce

9

HDS

1

Walking floor

14

Kontenery  na odpady

110

Transport odpadów realizowany przez KAPADORA sp. z o.o. prowadzony jest zgodnie z wymogami dotyczącymi transportu odpadów stosownie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, a w przypadku odpadów niebezpiecznych z jednoczesnym zachowaniem przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także przepisów wynikających z Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR.
 
Przekazując odpady naszej firmie masz pewność, że zostaną ponownie wykorzystane w procesie recyklingu.