Elektrośmieci

 

Swoją ofertę kierujemy do wszystkich osób oraz firm, które borykają się z problemem „pozbycia” się odpadów elektronicznych w odpowiedni sposób, wszystkich określonych w ustawie podmiotów, które mają prawo i obowiązek zadbać o profesjonalne zagospodarowanie wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dlatego zapraszamy do współpracy: banki, ubezpieczalnie, szkoły, instytucje publiczne, sprzedawców hurtowych i detalicznych, małe i duże przedsiębiorstwa prywatne i państwowe.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

 

Są to przede wszystkim:

  • odbiór odpadów z terenu całej Polski za pośrednictwem regionalnych punktów obsługi Klienta, Gminnych Punktów Zbiórki lub centrali logistycznej w Żorach
  • transport do naszego Zakładu Przetwarzania
  • unieszkodliwienie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz zachowanie wszelkich obowiązujących norm
  • wystawienie wymaganych dokumentów: Karta Przekazania Odpadów, oraz na życzenie Klienta również: protokół techniczny odbioru oraz certyfikat unieszkodliwienia
  • gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność danych znajdujących się na nośnikach magnetycznych
  • niszczenie optycznych i magnetycznych nośników informacji, a na życzenie Klienta zapewnienie filmowej i fotograficznej dokumentacji, oraz możliwości uczestniczenia w procesie niszczenia danych poufnych