TRANSPORT

 

KAPADORA sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę polegającą na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu odzysku odpadów przemysłowych powstających w różnych gałęziach przemysłu. 

​​​​​​​

KAPADORA sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę polegającą na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu odzysku odpadów przemysłowych powstających w różnych gałęziach przemysłu. Odpady odbieramy własnym, specjalistycznym transportem o różnej ładowności.

Dysponujemy następującymi pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów:

Hakowce duże, małe

7

Wanny
 

5

Plandeki
 

28

Walking floor
 

6

Busy do 3,5 t
 

3

Kontenery  na odpady

20

Transport odpadów realizowany przez KAPADORA sp. z o.o. prowadzony jest zgodnie z wymogami dotyczącymi transportu odpadów, stosownie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, a w przypadku odpadów niebezpiecznych z jednoczesnym zachowaniem przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także przepisów wynikających z Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR.
 
Przekazując odpady naszej firmie masz pewność, iż nie trafią one do przysłowiowej „dziury” lecz zostaną ponownie wykorzystane w procesie recyklingu.